Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB “Signata” poliklinikoje

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB “Signata” poliklinikoje

UAB „Signata“ įgyvendina projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB “Signata” poliklinikoje“

Šio projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę UAB „Signata“ šeimos klinikose, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Įgyvendinant projekto tikslą bus siekiama išpręsti pagrindinę problemą – nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas UAB „Signata“ pacientams.

Užsibrėžto tikslo bus siekiama modernizuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, infrastruktūrą, kuri apima medidininės, kompiuterinės įrangos modernizavimą, patalpų remonto ir tikslinių transporto priemonių įsigijimo veiklas.

Projekto veiklos apims tris UAB „Signata“ šeimos klinikas, veikiančias Kaune, adresais: Kuršių g. 7, Šarkuvos g. 1A ir Žemaičių pl. 37 with this site.

Numatoma, jog projekto naudą patirs ne mažiau kaip 2 294 klinikų pacientai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2019 m. birželio mėn.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Bendra šio projekto vertė – 102171,77 Eur, iš kurių 94508,88  Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo lešų.